رنگ جمیل (هومن شیمی فام)
محصولات

رنگ ساختمانی

رنگ روغنی سرمه ای براق جمیل 1 لیتری
رنگ روغنی سرمه ای براق جمیل 1 لیتری

59,000 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)

رنگ ضد زنگ طوسی  (درجه 2 )
رنگ ضد زنگ طوسی (درجه 2 )

80,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ ضد زنگ اخرایی (درجه 2 )
رنگ ضد زنگ اخرایی (درجه 2 )

80,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ ضد زنگ طوسی جمیل 1 لیتری
رنگ ضد زنگ طوسی جمیل 1 لیتری

35,000 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)