رنگ جمیل (هومن شیمی فام)

استعلام از خدمات رنگ جمیل (هومن شیمی فام)


صنایع رنگ جمیل با داشتن دستگاه آلات خط کشی گروه مجرب تمام موارد مربوط به خط کشی را با بهترین کیفیت انجام میدهد. در صورت نیاز به انجام عملیات اجرایی از طریق پر کردن فرم زیر یا تماس با تلفن های مندرج شده در وب سایت درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

در موارد زیر می توانید روی گروه مجرب رنگ جمیل حساب کنید:

  • خط کشی محوری به صورت ممتد
  • خط کشی محوری به صورت منقطع
  • خط کشی عابر پیاده با رنگ های سر تک جزئی و دو جزئی
  • ترسیم نقوش، فلش و کلمه
  • خط کشی پارکینگ، محوطه های تجاری و اداری