رنگ جمیل (هومن شیمی فام)
محصولات

رنگ ساختمانی

رنگ نیم پلاسیک  مات (درجه 3 )
رنگ نیم پلاسیک مات (درجه 3 )

150,000 تومان
دبه (۱۲ کیلوئی)

رنگ نیم پلاستیک مات (درجه 2 )
رنگ نیم پلاستیک مات (درجه 2 )

200,000 تومان
دبه (۱۲ کیلوئی)

رنگ نیم پلاستیک مات (درجه 1 )
رنگ نیم پلاستیک مات (درجه 1 )

250,000 تومان
دبه (۱۲ کیلوئی)

رنگ تمام پلاستیک مات جمیل 12 کیلویی
رنگ تمام پلاستیک مات جمیل 12 کیلویی

410,000 تومان
دبه (۱۲ کیلوئی)