رنگ جمیل (هومن شیمی فام)
محصولات

رنگ ساختمانی

رنگ استخری آبی جمیل 1 کیلویی
رنگ استخری آبی جمیل 1 کیلویی

44,000 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)

رنگ استخری سفید جمیل 1 کیلویی
رنگ استخری سفید جمیل 1 کیلویی

44,000 تومان
کوارت (۱ کیلوئی)

رنگ استخری سفید جمیل 5 کیلویی
رنگ استخری سفید جمیل 5 کیلویی

204,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)

رنگ استخری آبي جميل 4 ليتري
رنگ استخری آبي جميل 4 ليتري

163,000 تومان
گالن (۴ کیلوئی)