به وبسایت کارخانه رنگ جمیل خوش آمدید

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﻣﻦ ﺷﯿﻤﯽ ﻓﺎم (رﻧﮓ ﺟﻤﯿﻞ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺟﺪوﻟﯽ، اﭘﻮﮐﺴﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ

JAMIL PAINT, a product of Hooman Shimi Fam Company, was established and registered in 2000. JAMIL PAINT has a paint factory and produces traffic, industrial and building paints. JAMIL PAINT has the standard mark and national trust mark of Iran.

رنگ محصولات

نوع بسته بندی

Showing 49-64 of 77 items.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
کیفیت محصولات رنگ جمیل

رنگ جمیل در سال 1380 تاسیس و با پرسنل مجرب و آخرین تکنولوژی صنعت رنگ همیشه کیفیت تولیدات خود را در اولولیت قرار داده است. نشان ملی استاندارد این شرکت موید کیفیت کالاست و نشان نماد ملی موید اصالت رنگ جمیل است. در خرید از فروشگاه رنگ جمیل از خدمات پس از فروش بهره مند شوید و در وقت خود صرفه جویی نمائید و از همه مهمتر ارزانتر خرید کنید

بیشتر بدانید
خدمات گروه رنگ جمیل

خط کشی معابر به صورت محوری

ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕ_ﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿ_ﺪ ﺳ_ﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣ_ﻔﻬﻮم از ﺻ_ﻨﻌ_ﺖ ﭼ_ﺎپ و ﺑ_ﺎ اﺳﺘ_ﻔﺎده از ﻃﺮاﺣ_ﺎن ﮔﺮاﻓ_ﯿﮏ اﺳﺖ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بدانید

امحاء و زدودن خط کشی معابر

ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕ_ﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿ_ﺪ ﺳ_ﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣ_ﻔﻬﻮم از ﺻ_ﻨﻌ_ﺖ ﭼ_ﺎپ و ﺑ_ﺎ اﺳﺘ_ﻔﺎده از ﻃﺮاﺣ_ﺎن ﮔﺮاﻓ_ﯿﮏ اﺳﺖ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بدانید

ترسیم انواع فلش و نوشتار و علائم ترافیکی افقی

ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕ_ﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿ_ﺪ ﺳ_ﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣ_ﻔﻬﻮم از ﺻ_ﻨﻌ_ﺖ ﭼ_ﺎپ و ﺑ_ﺎ اﺳﺘ_ﻔﺎده از ﻃﺮاﺣ_ﺎن ﮔﺮاﻓ_ﯿﮏ اﺳﺖ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بدانید

رنگ آمیزی انواع سطوح خاص

ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕ_ﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿ_ﺪ ﺳ_ﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣ_ﻔﻬﻮم از ﺻ_ﻨﻌ_ﺖ ﭼ_ﺎپ و ﺑ_ﺎ اﺳﺘ_ﻔﺎده از ﻃﺮاﺣ_ﺎن ﮔﺮاﻓ_ﯿﮏ اﺳﺖ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بدانید

خط کشی محوطه های تجاری،صنعتی و پارکینگ

ﻟﻮرم اﯾﭙﺴﻮم ﻣﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕ_ﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿ_ﺪ ﺳ_ﺎدﮔﯽ ﻧﺎﻣ_ﻔﻬﻮم از ﺻ_ﻨﻌ_ﺖ ﭼ_ﺎپ و ﺑ_ﺎ اﺳﺘ_ﻔﺎده از ﻃﺮاﺣ_ﺎن ﮔﺮاﻓ_ﯿﮏ اﺳﺖ، ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺑﻠﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بدانید
رنگ جمیل را بیشتر بشناسید
دارای گواهینامه ISO 9002
دارای گواهینامه ISO 14001:2004
دارای گواهینامه OHSAS 18001:2007
دارای گواهینامه IMS Management System
پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن
جدیدترین مطالب بلاگ
خرید رنگ روغنی | ارسال فوری+قیمت عالی

خرید رنگ روغنی | ارسال فوری+قیمت عالی

یکی از پرفروش ترین رنگ هایی که از گذشته طرفداران زیادی را به خود جلب کرده رنگ روغنی است. رنگ روغنی را میتوان در رنگ آمیزی ساختمان و موارد دیگری استفاده کرد این نوع رنگ ها از ترکیب چند رنگدانه چسب رقیق کننده تشکیل میشود چسب موجود در این رنگ ها را از روغن های گیاهی مانند سویا و غیر...

روانشناسی رنگ قهوه ای در لباس

روانشناسی رنگ قهوه ای در لباس

در مطالب پیشین در رابطه با روانشناسی رنگ قرمز در لباس و همچنین روانشناسی رنگ زرد در لباس صحبت کردیم و با خصوصیات افرادی که این رنگ را برای لباس های خود انتخاب می کنند نیز به صورت کامل آشنا شدیم و حالا نوبت به رنگ پر کاربرد و پرمخاطب قهوه ای رسیده است، در ادامه روانشناسی رنگ قهوه...

روانشناسی رنگ قرمز در دکوراسیون | نحوه استفاده در دکور

روانشناسی رنگ قرمز در دکوراسیون | نحوه استفاده در دکور

در مقالات مختلفی  در رابطه با روانشناسی رنگ زرد در دکوراسیون، روانشناسی رنگ قرمز در لباس و غیره صحبت کردیم،  با توجه به  پرطرفدار و محبوب بودن رنگ قرمز در این مقاله قصد داریم تا صفر تا صد روانشناسی رنگ قرمز در دکوراسیون را بررسی کنیم تو بدانیم در صورتی که از رنگ قرمز ...

روانشناسی رنگ سبز در لباس | طراحی مد 2023

روانشناسی رنگ سبز در لباس | طراحی مد 2023

هر لباسی در مکان خاصی نشان دهنده یک پیام به عنوان مثال اغلب در مراسم های شادی رنگ های روشن و برعکس در مراسم غم و اندوه رنگ های تیره برای لباس استفاده می شود، بنابراین ابتدایی ترین چیزی که در لباس جلوه نمایی میکند  رنگ لباس است که هر رنگی نماد یک شخصیت و دارای تعابیر مختلفی می ...

روانشناسی رنگ زرد در دکوراسیون

روانشناسی رنگ زرد در دکوراسیون

رنگ زرد رنگی که با استفاده از آن در منزل گویی خورشید را به خانه آورده ایم! این رنگ به عنوان بوجود آورنده شادی معرفی می شود و در هر فضایی که استفاده شود روشنی را به همراه دارد اما چگونه می توانیم رنگ زرد را دکوراسیون کنیم و روانشناسی رنگ زرد در کوراسیون چیست؟ سوالاتی از این قبیل م...

روانشناسی رنگ قرمز در لباس

روانشناسی رنگ قرمز در لباس

اگر شما هم از طرفداران رنگ قرمز در لباس هستید بهتره روانشناسی رنگ قرمز در لباس رو هم بدونید، قرمز رنگ صمیمی و عشقه که میتونه هیجانات شما را برانگیخته کنه امـا در عین حال که رنگی گرم و صمیمیه استفاده نامناسب و بیش از اندازه اون میتونه شمارو عصبی و استرسی کنه! بله هرچیزی اگه بهتر...

روانشناسی رنگ زرد در لباس | تاثیر رنگ زرد + ترند 2023

روانشناسی رنگ زرد در لباس | تاثیر رنگ زرد + ترند 2023

رنگ زرد رنگی زنده و پر هیاهو که ما را به یاد زیبایی و طلیعه های خورشید  یا  بالهای پرندگان بارو می‌اندازد هرچند اندازه زیبایی گلهای زرد بهاری جلوه گری نمیکند  رنگ زرد رنگ شادی در لباس و دیگر اکسسوری ها به حساب می آید که در سال ۲۰۲۱ به عنوان رنگ سال انتخاب شد و طراحان زی...

روش پاک کردن چسب از روی سرامیک | 3 روش اصولی+پاک کردن انواع چسب ها

روش پاک کردن چسب از روی سرامیک | 3 روش اصولی+پاک کردن انواع چسب ها

بسیاری از منازل علاقه زیادی به استفاده از موکت در منزل دارند و حتی اگر کفپوش منزل آن ها سرامیک باشد بر روی سرامیک کاملا موکت قرار می دهند و به دلیل فیکس کردن موکت بر روی سرامیک و عدم لغزش و سر خوردن آن از چسب استفاده می کنند. حال اگر قصد جمع کردن موکت  و استفاده از سرامیک را داش...