قیمت رنگ خط کشی پارکینگ | به قیمت کارخانه بخرید!!!
قیمت رنگ خط کشی پارکینگ | به قیمت کارخانه بخرید!!!
21 شهریور 1401 0

قیمت رنگ خط کشی پارکینگ | به قیمت کارخانه بخرید!!!

تیم مدیریتی

رنگ خط کشی پارکینگ

حتماً تا حالا به خط کشی‌های پارکینگ مجتمع‌های تجاری یا ساختمان منزل خود دقت کرده‌اید و متوجه شده‌اید که خط کشی‌های پارکینگ تا حد زیادی دردسرهای شما را برای پیدا کردن جایگاه مناسب از بین برده است و شما با استفاده از خط کشی‌های دقیق با سرعت بیشتری می‌توانید جای پارک مناسب را پیدا کید.

حال در نظر بگیرید پارکینگ یک مجتمع بزرگ 10 طبقه بدون خط کشی باشد، به نظر شما امکان‌پذیر است؟! در این صورت قطعاً شاهد هرج‌ومرج، درگیری و تصادف‌های بسیاری در پارکینگ موردنظر خواهیم بود، بنابراین اگر از خرید رنگ خط کشی پارکینگ به این منظور استفاده شود و انجام این کار نیز به فردی دارای مهارت واگذار شود درنهایت ماندگاری خط کشی بسیار طولانی خواهد شد و نیازی به رنگ‌آمیزی مجدد در فواصل کوتاه نیست.

رنگ ترافیکی سفيد سرد تک جزیی جميل 25 كيلويي

رنگ ترافیکی سفيد سرد تک جزیی جميل 25 كيلويي

1,625,000 تومان
کد محصول 19
بسته بندی محصول حلب (۲۵ کیلیویی)
فام رنگ 18
رنگ محصول سفید

رنگ ترافیکی جمیل در فامهای زرد و سفید بر پایه رزین اکریلیک سرد تک جزئی تولید میگردد. مصرف عمده این رنگ جهت خط کشی معابر و جاده ها و پارکینگ ها می باشد. معمولا بسته بندی این رنگ در بشکه 250 و ظروف 25 کیلویی می باشد. وبعضی بسته بندی که 5 و یا 1 کیلویی می باشد جهت استفاده های کم جهت خط کشی پارکینگ منازل و آپارتمانها تهیه گردیده است. وزن هر گالن 5 یا 1 کیلوگرم می باشد. و برای هر متر طول خط کشی به عرض 13 الی 15 سانتیمتر 130 الی 150 گرم رنگ مورد نیاز است . معمولا خط کشی پارکینگهای کوچک دستی و با غلطک های 12 سانتیمتری و چسبهای نواری عرض 5 سانتیمتر انجام میگیرد. جایی که قرار است خط کشی پارکینگ صورت پزیرد با متر اندازه گیری و علامت گذاری میشود و چسب نواری عرض 5 سانتیمتری را بصورت دو ردیف موازی هم که فاصله 13 الی 15 سانتیمتر دارند را در کف پارکینگ می چسبانند. و رنگ ترافیک را با غلطک اعمال و بلافاصله چسب های نواری را از روی زمین جدا میکنند. ترجیحا رنگ چسبهای نواری قهوه باشد که به اصطلاح در بازار چسب بسته بندی کارتن نام دارد. تینر مصرفی جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر ترافیکی یا تینر فوری 20.000 می باشد که حدود 5 درصد استفاده گردد. این شرکت دارای دستگاه آلات خط کشی معابر نیز می باشد و مشتریانی که نیازمند این خدمات باشند ارائه مینماید.

خرید رنگ ترافیکی زرد سرد تک جزیی جميل 1 كيلويي

خرید رنگ ترافیکی زرد سرد تک جزیی جميل 1 كيلويي

75,000 تومان
کد محصول 20
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ 19
رنگ محصول زرد

خرید رنگ ترافیکی زرد سرد جمیل در فامهای زرد و سفید بر پایه رزین اکریلیک سرد تک جزئی تولید میگردد. مصرف عمده این رنگ جهت خط کشی معابر و جاده ها و پارکینگ ها می باشد. معمولا بسته بندی این رنگ در بشکه 250 و ظروف 25 کیلویی می باشد. وبعضی بسته بندی که 5 و یا 1 کیلویی می باشد جهت استفاده های کم جهت خط کشی پارکینگ منازل و آپارتمانها تهیه گردیده است. وزن هر گالن 5 یا 1 کیلوگرم می باشد. و برای هر متر طول خط کشی به عرض 13 الی 15 سانتیمتر 130 الی 150 گرم رنگ مورد نیاز است . معمولا خط کشی پارکینگهای کوچک دستی و با غلطک های 12 سانتیمتری و چسبهای نواری عرض 5 سانتیمتر انجام میگیرد. جایی که قرار است خط کشی پارکینگ صورت پزیرد با متر اندازه گیری و علامت گذاری میشود و چسب نواری عرض 5 سانتیمتری را بصورت دو ردیف موازی هم که فاصله 13 الی 15 سانتیمتر دارند را در کف پارکینگ می چسبانند. و رنگ ترافیک را با غلطک اعمال و بلافاصله چسب های نواری را از روی زمین جدا میکنند. ترجیحا رنگ چسبهای نواری قهوه باشد که به اصطلاح در بازار چسب بسته بندی کارتن نام دارد. تینر مصرفی جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر ترافیکی یا تینر فوری 20.000 می باشد که حدود 5 درصد استفاده گردد. این شرکت دارای دستگاه آلات خط کشی معابر نیز می باشد و مشتریانی که نیازمند این خدمات باشند ارائه مینماید.

رنگ ترافیکی زرد کلر کائوچو جميل 25 کیلویی

رنگ ترافیکی زرد کلر کائوچو جميل 25 کیلویی

3,000,000 تومان
کد محصول 24
بسته بندی محصول حلب (۲۵ کیلیویی)
فام رنگ زرد
رنگ محصول زرد

رنگ ترافیکی جمیل در فامهای زرد و سفید بر پایه رزین اکریلیک سرد تک جزئی تولید میگردد. مصرف عمده این رنگ جهت خط کشی معابر و جاده ها و پارکینگ ها می باشد. معمولا بسته بندی این رنگ در بشکه 250 و ظروف 25 کیلویی می باشد. وبعضی بسته بندی که 5 و یا 1 کیلویی می باشد جهت استفاده های کم جهت خط کشی پارکینگ منازل و آپارتمانها تهیه گردیده است. وزن هر گالن 5 یا 1 کیلوگرم می باشد. و برای هر متر طول خط کشی به عرض 13 الی 15 سانتیمتر 130 الی 150 گرم رنگ مورد نیاز است . معمولا خط کشی پارکینگهای کوچک دستی و با غلطک های 12 سانتیمتری و چسبهای نواری عرض 5 سانتیمتر انجام میگیرد. جایی که قرار است خط کشی پارکینگ صورت پزیرد با متر اندازه گیری و علامت گذاری میشود و چسب نواری عرض 5 سانتیمتری را بصورت دو ردیف موازی هم که فاصله 13 الی 15 سانتیمتر دارند را در کف پارکینگ می چسبانند. و رنگ ترافیک را با غلطک اعمال و بلافاصله چسب های نواری را از روی زمین جدا میکنند. ترجیحا رنگ چسبهای نواری قهوه باشد که به اصطلاح در بازار چسب بسته بندی کارتن نام دارد. تینر مصرفی جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر ترافیکی یا تینر فوری 20.000 می باشد که حدود 5 درصد استفاده گردد. این شرکت دارای دستگاه آلات خط کشی معابر نیز می باشد و مشتریانی که نیازمند این خدمات باشند ارائه مینماید.

خرید رنگ ترافیکی زرد سرد تک جزئی جمیل 5 کیلویی

خرید رنگ ترافیکی زرد سرد تک جزئی جمیل 5 کیلویی

350,000 تومان
کد محصول 70
بسته بندی محصول گالن (۴ کیلویی)
فام رنگ زرد
رنگ محصول زرد

خرید رنگ ترافیکی زرد جمیل در فام‌های زرد و سفید بر پایه رزین اکریلیک سرد تک جزئی تولید میگردد. مصرف عمده این رنگ جهت خط کشی معابر و جاده ها و پارکینگ ها می باشد. معمولا بسته بندی این رنگ در بشکه 250 و ظروف 25 کیلویی می باشد. وبعضی بسته بندی که 5 و یا 1 کیلویی می باشد جهت استفاده های کم جهت خط کشی پارکینگ منازل و آپارتمانها تهیه گردیده است. وزن هر گالن 5 یا 1 کیلوگرم می باشد. و برای هر متر طول خط کشی به عرض 13 الی 15 سانتیمتر 130 الی 150 گرم رنگ مورد نیاز است . معمولا خط کشی پارکینگ‌های کوچک دستی و با غلطک‌های 12 سانتیمتری و چسب‌های نواری عرض 5 سانتیمتر انجام می‌گیرد. جایی که قرار است خط کشی پارکینگ صورت پزیرد با متر اندازه گیری و علامت گذاری میشود و چسب نواری عرض 5 سانتیمتری را بصورت دو ردیف موازی هم که فاصله 13 الی 15 سانتیمتر دارند را در کف پارکینگ می چسبانند. و رنگ ترافیک را با غلطک اعمال و بلافاصله چسب های نواری را از روی زمین جدا میکنند. ترجیحا رنگ چسبهای نواری قهوه باشد که به اصطلاح در بازار چسب بسته بندی کارتن نام دارد. تینر مصرفی جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر ترافیکی یا تینر فوری 20.000 می باشد که حدود 5 درصد استفاده گردد. این شرکت دارای دستگاه آلات خط کشی معابر نیز می باشد و مشتریانی که نیازمند این خدمات باشند ارائه مینماید.

 

برای دیدن رنگ های خط کشی پارکینگ بیشتر روی خرید رنگ ترافیکی کلیک کنید.

اگر با حجم بالا میخواهید رنگ خط کشی پارکینگ بخرید برای تخفیف بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن تماس با کارشناسان رنگ جمیل:

 ۰٢١٩١۰١٣٧٥٢

 ۰٢١٢٢۰٩٣۰٤٣

 آدرس: تهران- خیابان آزادی - روبه‌رو استاد معین پلاک ٥٣٥ - طبقه٣- واحد3

 

خط کشی پارکینگ چیست؟

پیش‌تر در مقاله خط کشی پارکینگ خودرو و چگونه پارکینگ خانه خود را خط کشی نماییم اطلاعات کاملی در این زمینه دست آوردیم اما در این صفحه به دنبال رنگ مخصوص برای خط کشی پارکینگ هستیم  تا خریدوفروش رنگ را برای ما ساده کند.

چه عواملی در قیمت خط کشی پارکینگ تأثیرگذار است؟

 

خرید رنگ خط کشی پارکینگ

همان‌طور که پیش‌تر در مقالات مختلفی به‌ضرورت خط کشی پارکینگ در ساختمان‌های تجاری و مسکونی، مال‌ها، پارکینگ‌های عمومی و... اشاره شد، بنابراین خط کشی پارکینگ‌ها یک مسئله مهمی به‌حساب می‌آید.

 امــا نکته مهم‌تر انتخاب و خرید رنگ مخصوص برای خط‌کشی پارکینگ است؛ زیرا اگر رنگ مخصوص با کیفیت خوب و مرغوب تهیه نشود درنهایت پس از مدت کوتاهی که از استفاده آن می‌گذرد، به دلیل رفت‌وآمد زیاد رنگ‌ها از بین رفته و مجدداً نیاز به خط کشی است و این مسئله هزینه و زمان زیادی را از شما می‌گیرد.

رنگ مخصوص خط کشی پارکینگ

پس بهتر است برای جلوگیری از دوباره‌کاری و هدر دادن هزینه و زمان از رنگ مخصوص برای خط کشی پارکینگ جمیل استفاده کنید، همچنین این مجموعه (ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﻣﻦ ﺷﯿﻤﯽ ﻓﺎم) در ﺳﺎل ۱۳۸۰ پس از ثبت و احداث کارخانه رنگ‌سازی تمامی دستگاه و تجهیزات خط کشی را فراهم کرده است و همراه با اکیپ‌های اجرایی آموزش‌دیده در جهت ارائه انواع خدمات خط کشی به شهرداری و دیگر ارگان‌ها گام بزرگی برداشته تا تمامی متقاضیان خط کشی پارکینگ‌هایی در ابعاد مختلف بتوانند از خدمات اجرای رنگ ترافیکی در تمام ایران استفاده کنند.

برای اجرای خط کشی پارکینگ به شماره های زیر تماس بگیرید

تلفن تماس با کارشناسان رنگ جمیل:

 ۰٢١٩١۰١٣٧٥٢

 ۰٢١٢٢۰٩٣۰٤٣

 آدرس: تهران- خیابان آزادی - روبه‌رو استاد معین پلاک ٥٣٥ - طبقه٣- واحد3

 

استانداردهای لازم رنگ خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ با رنگ‌های مختلفی امکان‌پذیر است که تمامی رنگ‌ها در وب‌سایت رنگ جمیل موجود و قابل خریداری است، لازم به ذکر است رنگی که برای خط کشی پارکینگ استفاده می‌شود بایــد دارای استانداردهای مشخصی باشد که آن‌ها را از رنگ ساختمانی و سایر رنگ‌ها متمایز می‌کند؛ ویژگی‌های این‌گونه رنگ‌ها در ادامه اشاره می‌شود.

 

خط کشی پارکینگ با رنگ مخصوص چه ویژگی دارد؟

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد رنگ‌های مخصوص خط کشی با دیگر رنگ‌ها متفاوت است و با فرمول خاصی برای خط کشی تولید شده است بنابراین ویژگی‌های بخصوصی دارد که عبارت‌اند از:

  1. در نور کم و تاریکی شب نیز قابل دیده شدن است.
  2. مقاومت بالا در برابر رطوبت، آب و روغن
  3. دارای مقاومت مکانیکی بالایی است که در برابر سایش نیز مقاوم است.
  4. یکپارچگی و جلوگیری از نفوذ مواد خورنده رنگ

در نظر داشته باشید با توجه به تردد زیاد در پارکینگ‌ها و وزن زیاد خودروها موارد ذکرشده اهمیت بالایی دارد، زیرا در غیر این صورت پس از گذشت مدت کوتاهی به‌سرعت رنگ پاک‌شده و خط کشی‌ها ناقص می‌ماند.

خرید رنگ مخصوص خط کشی پارکینگ

پس اگر زمان و سرمایه شما برایتان اهمیت دارد حتماً از رنگ‌های مخصوص خط کشی و باکیفیت بالا تهیه کنید، تا سال‌های طولانی دوام و کارایی داشته باشد.

فروش رنگ خط کشی پارکینگ

شرکت‌ها و تولیدکنندگان مختلفی فروش رنگ مخصوص را در خدمات خود دارند امــا آنچه مهم است انتخاب و خرید رنگ از برند معتبر و باسابقه است، زیرا در غیر این صورت کیفیت رنگ خریداری شده قابل تضمین نمی‌باشد.

رنگ جمیل با بیش از 20 سال سابقه در زمین تولید انواع رنگ‌های ساختمانی در حال حاضر به‌عنوان یکی از محبوب ترین رنگ‌های بازار شناخته می‌شود، زیرا با تجربه زیادی که در این زمینه بدست آورده و آزمون و خطاهای بسیار درنهایت توانسته رنگی تولید کند که نیاز مشتریان را به خوبی رفع کند، برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان رنگ جمیل تماس بگیرید و از مشاوره رایگان این مجموعه بهره مند شوید.

رنگ ترافیکی زرد سرد تک جزیی جميل 250 كيلويي

رنگ ترافیکی زرد سرد تک جزیی جميل 250 كيلويي

16,250,000 تومان
کد محصول 63
بسته بندی محصول حلب (۲۵ کیلیویی)
فام رنگ 26
رنگ محصول زرد

رنگ ترافیکی زرد سرد جمیل در فامهای زرد و سفید بر پایه رزین اکریلیک سرد تک جزئی تولید میگردد. مصرف عمده این رنگ جهت خط کشی معابر و جاده ها و پارکینگ ها می باشد. معمولا بسته بندی این رنگ در بشکه 250 و ظروف 25 کیلویی می باشد. وبعضی بسته بندی که 5 و یا 1 کیلویی می باشد جهت استفاده های کم جهت خط کشی پارکینگ منازل و آپارتمانها تهیه گردیده است. وزن هر گالن 5 یا 1 کیلوگرم می باشد. و برای هر متر طول خط کشی به عرض 13 الی 15 سانتیمتر 130 الی 150 گرم رنگ مورد نیاز است . معمولا خط کشی پارکینگهای کوچک دستی و با غلطک های 12 سانتیمتری و چسبهای نواری عرض 5 سانتیمتر انجام میگیرد. جایی که قرار است خط کشی پارکینگ صورت پزیرد با متر اندازه گیری و علامت گذاری میشود و چسب نواری عرض 5 سانتیمتری را بصورت دو ردیف موازی هم که فاصله 13 الی 15 سانتیمتر دارند را در کف پارکینگ می چسبانند. و رنگ ترافیک را با غلطک اعمال و بلافاصله چسب های نواری را از روی زمین جدا میکنند. ترجیحا رنگ چسبهای نواری قهوه باشد که به اصطلاح در بازار چسب بسته بندی کارتن نام دارد. تینر مصرفی جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر ترافیکی یا تینر فوری 20.000 می باشد که حدود 5 درصد استفاده گردد. این شرکت دارای دستگاه آلات خط کشی معابر نیز می باشد و مشتریانی که نیازمند این خدمات باشند ارائه مینماید.

رنگ ترافیکی زرد کلر کائوچو جميل 25 کیلویی

رنگ ترافیکی زرد کلر کائوچو جميل 25 کیلویی

3,000,000 تومان
کد محصول 24
بسته بندی محصول حلب (۲۵ کیلیویی)
فام رنگ زرد
رنگ محصول زرد

رنگ ترافیکی جمیل در فامهای زرد و سفید بر پایه رزین اکریلیک سرد تک جزئی تولید میگردد. مصرف عمده این رنگ جهت خط کشی معابر و جاده ها و پارکینگ ها می باشد. معمولا بسته بندی این رنگ در بشکه 250 و ظروف 25 کیلویی می باشد. وبعضی بسته بندی که 5 و یا 1 کیلویی می باشد جهت استفاده های کم جهت خط کشی پارکینگ منازل و آپارتمانها تهیه گردیده است. وزن هر گالن 5 یا 1 کیلوگرم می باشد. و برای هر متر طول خط کشی به عرض 13 الی 15 سانتیمتر 130 الی 150 گرم رنگ مورد نیاز است . معمولا خط کشی پارکینگهای کوچک دستی و با غلطک های 12 سانتیمتری و چسبهای نواری عرض 5 سانتیمتر انجام میگیرد. جایی که قرار است خط کشی پارکینگ صورت پزیرد با متر اندازه گیری و علامت گذاری میشود و چسب نواری عرض 5 سانتیمتری را بصورت دو ردیف موازی هم که فاصله 13 الی 15 سانتیمتر دارند را در کف پارکینگ می چسبانند. و رنگ ترافیک را با غلطک اعمال و بلافاصله چسب های نواری را از روی زمین جدا میکنند. ترجیحا رنگ چسبهای نواری قهوه باشد که به اصطلاح در بازار چسب بسته بندی کارتن نام دارد. تینر مصرفی جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر ترافیکی یا تینر فوری 20.000 می باشد که حدود 5 درصد استفاده گردد. این شرکت دارای دستگاه آلات خط کشی معابر نیز می باشد و مشتریانی که نیازمند این خدمات باشند ارائه مینماید.

1

خرید رنگ ترافیکی سفید سرد تک جزئی جمیل 1 کیلویی

خرید رنگ ترافیکی سفید سرد تک جزئی جمیل 1 کیلویی

80,000 تومان
کد محصول 69
بسته بندی محصول کوارت (۱ کیلویی)
فام رنگ سفید
رنگ محصول سفید

خرید رنگ ترافیکی سفید جمیل در فامهای زرد و سفید بر پایه رزین اکریلیک سرد تک جزئی تولید میگردد. مصرف عمده این رنگ جهت خط کشی معابر و جاده ها و پارکینگ ها می باشد. معمولا بسته بندی این رنگ در بشکه 250 و ظروف 25 کیلویی می باشد. وبعضی بسته بندی که 5 و یا 1 کیلویی می باشد جهت استفاده های کم جهت خط کشی پارکینگ منازل و آپارتمانها تهیه گردیده است. وزن هر گالن 5 یا 1 کیلوگرم می باشد. و برای هر متر طول خط کشی به عرض 13 الی 15 سانتیمتر 130 الی 150 گرم رنگ مورد نیاز است . معمولا خط کشی پارکینگهای کوچک دستی و با غلطک های 12 سانتیمتری و چسبهای نواری عرض 5 سانتیمتر انجام میگیرد. جایی که قرار است خط کشی پارکینگ صورت پزیرد با متر اندازه گیری و علامت گذاری میشود و چسب نواری عرض 5 سانتیمتری را بصورت دو ردیف موازی هم که فاصله 13 الی 15 سانتیمتر دارند را در کف پارکینگ می چسبانند. و رنگ ترافیک را با غلطک اعمال و بلافاصله چسب های نواری را از روی زمین جدا میکنند. ترجیحا رنگ چسبهای نواری قهوه باشد که به اصطلاح در بازار چسب بسته بندی کارتن نام دارد. تینر مصرفی جهت رقیق نمودن رنگ ، تینر ترافیکی یا تینر فوری 20.000 می باشد که حدود 5 درصد استفاده گردد. این شرکت دارای دستگاه آلات خط کشی معابر نیز می باشد و مشتریانی که نیازمند این خدمات باشند ارائه مینماید.

 

تلفن تماس با کارشناسان رنگ جمیل:

 ۰٢١٩١۰١٣٧٥٢

 ۰٢١٢٢۰٩٣۰٤٣

 آدرس: تهران- خیابان آزادی - روبه‌رو استاد معین پلاک ٥٣٥ - طبقه٣- واحد3

 

کلام آخر

انتخاب رنگ مخصوص خط کشی پارکینگ یکی از موارد مهم و ضروری در سامان دهی پارکینگ‌های تجاری، مسکونی و... به‌حساب می‌آید، از این رو اگر قصد خرید رنگ مخصوص برای این امر مهم دارید، علاوه بر خرید رنگ مخصوص می‌توانید از خدمات خط کشی پارکینگ و اجرای رنگ ترافیکی در تهران توسط تیم آموزش‌دیده رنگ جمیل نیز بهره مند شوید.

این مجموعه با جدیدترین ابزار و تجهیزات و باکیفیت ترین رنگ، خط کشی پارکینگ شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام می رسانند و به‌عنوان بهترین اجرا کننده رنگ ترافیکی در تهران شناخته شده است.

دیدگاه شما درباره این مطلب